Chi Tiết Sản Phẩm

BỐ THẮNG CẦU TRỤC
BỐ THẮNG CẦU TRỤC BỐ THẮNG CẦU TRỤC

Thông tin chi tiết

Khi nào phải dán bố thắng cầu trục được kịp thời và hiệu quả thì người trực tiếp bảo trì, bảo dưỡng palang cầu hết sức quan trọng, Họ phải phát hiện được tiếng máy khác lạ và độ nhạy khi thắng không đạt thì phải bảo dưỡng đi dán lại bố thắng ngay.

Sản phẩm liên quan

Đối tác

back-to-top.png